میانبر کرونا برای ثروت بیشتر

گزارش جدید فایننشیال تایمز به ثروت جهانی و تغییرات آن در همه‌گیری کرونا پرداخته است.

طبق این گزارش سیاست‌های اعمال شده موجب افزایش ثروت، ثروتمندان و از آن طرف نابرابری و شکاف طبقاتی شده است. به نظر شما در همه‌گیری این افزایش ثروت ملموس‌تر بوده و یا شکاف ایجاد شده؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد