جایگاه واقعی ایران در نوآوری

نوآوری برای کشورها به عنوان بازویی برای رفع مشکلات مطرح است به ویژه در همه‌گیری کرونا که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این زمینه صورت گرفت.

فعالیت‌هایی که در آینده زود تفاوت‌های زیادی را در بین کشورها ایجاد می‌کند.

در این بین ایران نیز با توانایی که در پرورش نیروی انسانی دارد توانست با ۷ رتبه صعود جایگاه خود را در بین ۱۳۲ کشور موجود ارتقا دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد