اما به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تخصیص این ارز در دولت سیزدهم و فعلا تا پایان امسال استمرار دارد.