یوسف مولایی، استاد دانشگاه می‌گوید اتحادیه اروپا نمی‌خواهد به ایران اولتیماتوم بدهد زیرا آنها نسبت به حساسیت‌های تهران واقف هستند. مولایی معتقد است که اروپا هنوز آماده ورود به مسیر پرریسک نیست.