دولت در تلاش بوده تا با کالابرگ یارانه نقدی را جایگزین کند، اما نتوانست طبق وعده اولیه و ۲ ماهه آن را عملی کند. چرا تا به امروز دولت و مجلس برای این موضوع تعیین تکلیف نکرده اند؟ سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در این مورد توضیح می دهد.