هنوز از تعداد کشته‌های آن روز آمار دقیقی در دسترس نیست، در جمعه‌های بعدی نیز ناآرامی‌هایی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان گزارش شده است. 

در واکنش رسمی، شورای تامین استان دو تن از مقامات انتظامی زهدان را در رابطه با اتفاقات آن روز برکنار کرد اما ظاهرا کفاف مطالبه معترضین را نداد.

حال با گذشت بیش از یک ماه از آن روز، «اکوایران» در گفتگویی با معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، از آن روز پرسیده؛ چه ریشه‌ها و غفلت‌هایی متوجه سیستان و بلوچستان شده؟