اما تفکر غالب به لیدری محمد مخبر معاون اول رییس جمهور است. 

دیگر لیدرهای تفکرهای اقتصادی درون دولت را، مقداد نیلی، محسن رضایی و مسعود میرکاظمی تشکیل می‌دهند.

یارکشی اقتصادی در دولت رییسی چگونه است؟