به گزارش اکوایران، آقای ماسک خاطرنشان کرده در صورت اثبات این ادعا حاضر است این مبلغ را بپردازد.