کیوان جعفری تهرانی در برنامه بولتن می گوید: این اتفاق حضور روسیه در بازارهای چین و هند را افزایش داده است چرا که آنها توان ارائه تخفیف روی محصولات خود را دارند.