استراتژی بنگاه ها در عبور از بحران کرونا (بخش دوم) : بده - بستان بین اقتصاد و سلامت

شرایط حاد فعلی باید سیاستگذاران را مجاب سازد تا یک صدای واحد به گوش مردم و فعالان اقتصادی برسد. دکتر مشایخی ضمن تاکید بر حفظ پروتکل های حفاظتی حتی پس ازموج اول ویروس کرونا ، بر بهره گیری کامل از سرمایه انسانی و فیزیکی در شرایط فعلی تاکید می ورزد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد