2 سناریوی کاهش نرخ سود بانکی/اثرات و تبعات کاهش سود سپرده ها

دکتر احمد عزیزی کارشناس اقتصادی و مدیر ارشد اسبق بانکی در گفتگو با اکو ایران: بانک مرکزی 4 سال برای کاهش نرخ سود سپرده ها تلاش کرد.

دکتر احمد عزیزی کارشناس اقتصادی و مدیر ارشد اسبق بانکی در گفتگو با اکو ایران: با توجه به اینکه دولت باید امسال از بانک ها استقراض کند یکی از سناریوهای احتمالی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، می تواند به دلیل کاهش بدهی دولت به بانک ها باشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد