لویاتان در ایران کاغذی است

چگونه آزادی در برخی کشورها شکوفا می شود و در برخی دیگر استبداد و هرج و مرج را با خود به دنبال دارد؟ جعفرخیرخواهان اقتصاددان و مترجم کتاب «راه باریک آزادی» با حضور در استودیو «اکو ایران» ضمن تبیین نظریات مطرح شده در کتاب به سوال بالا پاسخ می دهد.

«راه باریک آزادی» عنوان کتابی از دو نویسنده مطرح جهانی «داروین عجم اوغلو» و «جیمزرابینسون» است. چهره هایی نام آشنا برای جامعه ایرانی که پیش تر با کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» ذهن جست وجوگر خوانندگان ایرانی را در پاسخ به علت واپس گرایی کشور برخلاف تلاش های بسیار را به پاسخ هایی رهنمون کردند. حالا در تازه ترین اثرشان با ترجمه «جعفرخیرخواهان» در یک کار تجربی و با ذکر مثال هایی از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح تا جنگ سوریه از الزامات قرار گرفتن کشورها در دالان باریک آزادی می گویند. آزادی چگونه ادامه پیدا می کند، به رغم همه تهدیداتی که علیه آن وجود دارد؟ آنها وجود دولت با ثبات قدرتمند در کنار جامعه ای جسور و مطالبه گر را لازمه تحقق توسعه و آزادی می دانند. خیرخواهان با تشریح نظریه کتاب و تبیین سه نوع لویاتان از کاربست آن برای جامعه ایران می گوید. به اعتقاد او لویاتان در ایران کاغذی است. جایی که نه دولت قدرتمندی وجود دارد و نه جامعه فعالانه کنشگری می کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد