بایدن چک سفید امضا برای ایران نیست تحلیل عباس عبدی از آینده سیاسی ایران

اگر بایدن روی کار بیاید فشار از روی ایران برداشته خواهد شد؟ عباس عبدی به این سوال اکوایران با شک و تردید زیاد پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید با ورود بایدن به کاخ سفید شاید اوضاع تا اندازه‌ای برای ایران بهتر شود اما لزوما این اتفاق نخواهد افتاد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد