«رابطه مستقیمی بین دمکراسی و رشد اقتصادی وجود ندارد»

سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی و سیاسی در پاسخ به اکوایران

-محاسن و مضرات انتخاب بایدن برای اقتصاد ایران چیست؟

-تاثیر دمکراسی و سیاست داخلی بر سیاست خارجی چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد