ترافیک پرونده‌های اقتصادی در دستگاه قضا

ساختار اشتغال در ایران چگونه است؟

چرا نبود ساختار شرکت‌محور در اقتصاد پرونده‌های اقتصادی بسیاری را در دستگاه قضا شکل داده؟

مشکلات ساختاری در اشتغال کشور چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد