تاریخ انقضای شوک های ارزی در تورم

از سال ۹۷ ایران میزبان شوک‌های اقتصادی است که تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته است.

 پژوهشگران بر این باورند که شوک منفی نفت در قیاس با شوک مثبت اثر بیشتری بر متغیرهای اقتصادی دارد.

اما اثرات این شوک‌ها بر اقتصاد چگونه است؟

اکو ایران در مصاحبه‌ای با محمد ارباب افضلی، پژوهشگر اقتصادی به این موضوع می‌پردازد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد