چرا اقتصاددانان اثر‌گذار نیستند؟

چرا به تئوری‌های علمی اقتصاددانان توجه نمی‌شود؟ بعضی مشکل را از سیاستمداران می‌بینند و برخی اشتباه اقتصاددانان. اما واقعا مشکل کجاست؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد