آخرین اخبار تورم بخش مسکن

۰۴:۱۵
یک قرن صبر برای خرید یک واحد آپارتمان. تازه ترین برآوردها از نرخ تورم، پس انداز و قدرت سرمایه گذاری مردم خبر از آن دارد که اگر خانواده ای بخواهد صاحب ملکی شود، بیش از 100 سال باید صبر کند.
۱