آخرین اخبار سازمان تجارت جهانی

ایران در مذاکرات احیای برجام، به دنبال «ضمانت‌هایی» است که اگر دولت جمهوری‌خواه احتمالی آینده تعهدات تحریمی آمریکا را زیر پا بگذارد، منافع اقتصادی ناشی از لغو تحریم‌ها برای ایران را بتوان تضمین کرد. اگرچه دولت جو بایدن ارائه تضمین برای عدم تکرار خروج دولت بعدی آمریکا از توافق را ناممکن خوانده، اما برخی کارشناسان ایده‌های جایگزین برای رفع این چالش ارائه کرده‌اند.
۱