آخرین اخبار سیاست پولی

اکوایران: آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم کاهش نرخ بهره طی دو هفته متوالی ابتدای سال 1403، همچنان در مقیاس فصلی نرخ بهره در روند صعودی قرار دارد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 فروردین 1403 به 23.62 درصد رسیده که هرچند در قیاس با هفته گذشته خود کاهش داشته اما همچنان در ادامه روند صعودی سه ماهه قرار دارد.
اکوایران: آمارها حاکی از تزریق 197 همت اعتبار در بازار باز و بیش از 134 همت اعتبارگیری قاعده‌مند طی آخرین هفته 1402 هستند. بر اساس بررسی‌ها ارقام به ثبت رسیده این دو کانال اجرای سیاست پولی، قله تاریخی به شمار می‌روند.
اکوایران: مطالعات حاکی از آن است که در اردیبهشت 1402 بیش از 12 درصد پایه پولی در اثر انباشت مانده اجرای سیاست پولی تشکیل شده است. علاوه بر این موضوع بیش از 4 درصد از رشد 41 درصدی پایه پولی در این ماه نیز ناشی از رشد همین بخش صورت گرفته است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد علی‌رغم افزایش تزریق اعتبار در دو بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بازار بین بانکی در سقف 4 ماهه خود قرار گرفته است.
۵۲:۳۵
رابطه‌ی بین بخش حقیقی اقتصاد و تقاضا برای وام چگونه است؟
اکوایران: تقاضای نقدینگی در بازار باز از سوی بانک‌ها در هفته اخیر به بالاترین سطح امسال رسیده و بانک مرکزی نتوانسته کل کسری نقدینگی بانک‌ها را پوشش دهد. در بازار شبانه نیز استقراض به بالاترین سطح 10 ماه اخیر رسیده است.
۰۳:۴۳
در معرفی قوانین جدید بانک مرکزی قصد بر این بوده که نشان داده شود نقش دولت در بانک مرکزی کمتر از گذشته می‌شود. با توجه به دست‌اندازهایی که دولت معمولا در مسیر اجرای سیاست‌های پولی و تصمیمات بانک مرکزی ایجاد می‌کند، کمتر شدن نقش دولت می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران باشد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد با نزدیکتر شدن به ماه‌های پایانی سال، اعتباردهی قاعده‌مند بانک مرکزی گسترش یافته است به طوریکه در انتهای بهمن ماه، حجم اعتباردهی قاعده‌مند حدودا به 50 درصد کل تزریق هفتگی در بازار باز رسیده است.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد شدید تقاضای منابع مالی در بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند در هفته گذشته هستند. به عقیده کارشناسان تنگنای منابع نقد در شبکه بانکی فرسایشی و دشوارتر از گذشته شده است.