آخرین اخبار ابوالفضل دلاوری

۰۱:۴۸:۵۰
اکنون که به یک قدمی انتخابات 1403 رسیده‌ایم، تنور وعده‌های انتخاباتی از همیشه داغ‌تر شده و سوال اصلی مخاطبین انتخابات این است که در میان این همه وعده و وعید چه کسی توانایی این را دارد که جامه عمل را بر تنِ قامتِ بزرگ وعده‌ها کند.
۰۱:۲۳
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی توضیح می‌دهد ایران امروز در آستانه یک خیز توسعه‌ای است.
۱۳:۳۸
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی توضیح می‌دهد که به گمان او ایران معاصر دو دوره تخاصمی را پشت سر گذاشته است؛ دوره اول تخاصم علیه سنت، دوره دوم تخاصم علیه مدرنیته.
۰۶:۱۴
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی به پرسشی درباره الهیات ایرانی و نسبت آن با توسعه پاسخ می‌دهد.
۰۱:۳۵
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی به نکته‌ای اشاره می‌کند که در یکی دو سال اخیر از بسیاری از صاحب‌نظران شنیده‌ایم. او هم‌نظر با افرادی چون محمد فاضلی و کیومرث اشتریان تاکید می‌کند که فاصله بزرگی بین سطح توسعه جامعه ایران با سطح توسعه دولت‌مردان به‌وجود آمده است در حالی که تا یکی-دو دهه قبل معادله به این شکلی نبود.
۰۵:۲۹
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی به این پرسش جواب می‌دهد که اگر سال ۵۷ انقلاب نشده بود توسعه چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟
۰۱:۰۹
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی دو نکته مهم را مطرح می‌کند. اول تفاوت فرایندی است که کشور کره جنوبی به واسطه آن وارد مسیر توسعه شد و فرایندی که ایران به‌خاطر آن به سمت توسعه حرکت کرد.
۰۳:۵۱
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی تلاش می‌کند تفاوت ساختاری حاکم بر ساحت قدرت و سیاست در ایران و کشورهای توسعه‌گرای دیگر را توضیح دهد.
۰۱:۲۶
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی پویایی (دینامیک) جالبی را توضیح می‌دهد؛ این‌که چطور در برهه‌هایی که کشور به سمت توسعه حرکت کرده است، فرایند معکوسی هم در دل آن حرکت علیه توسعه به‌وجود آمد.
۰۳:۱۸
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی به این پرسش جواب می‌دهد که توسعه‌ اقتدارگرایانه چرا در کره جواب داد اما در ایران نه.