آخرین اخبار استاندارد اروپایی

اکوایران: الزام به اجرای استاندارد‌های 85 گانه در تولید خودروهای تجاری به معضل خودروسازان این گروه بدل شده، بطوریکه فعالان بخش خصوصی اجرای این استانداردهای سخت‌گیرانه غیرضروری را تهدیدکننده حیات تولیدکنندگان این بخش و عامل انباشت فرسودگی در ناوگان حمل‌ونقل کشور می‌دانند معتقدند استفاده از استاندارد اروپایی برای زیرساختی ایرانی امکانپذیر نیست.
۱