آخرین اخبار اعتبارگیری قاعده‌مند

اکوایران: در عملیات بازار باز که بیست‌ویکم خرداد ماه انجام شد، 23 بانک مجموعا متقاضی 208 هزار میلیارد تومان اعتبار بودند و بانک مرکزی با کل درخواست آن‌ها موافقت کرد. ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند نیز نسبت به عملیات بازار باز قبل کاهش یافته و به کمتر از 500 میلیارد تومان رسید.
اکوایران: در عملیات بازار باز که هفتم خرداد ماه انجام شد، 22 بانک مجموعا متقاضی 199 هزار میلیارد تومان اعتبار بودند که بانک مرکزی با درخواست آن‌ها موافقت کرد.
اکوایران: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، انتقاداتی به سازوکار فعلی عملیات بازار باز وارد شده و پیشنهاداتی نیز در خصوص بهبود سیاستگذاری پولی ارائه شده است.
اکوایران: بررسی‌ها حاکی از افزایش میزان تزریق اعتبار در بازار باز توسط بانک مرکزی در هفته گذشته بوده به گونه‌ای که حجم اجرای این عملیات قله تاریخی جدیدی به ثبت رسانده است. همچنین ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی برای دومین هفته متوالی کمتر از 3 همت اعلام شده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی در هفته گذشته به 10 همت کاهش یافت و حجم اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی نیز برای اولین بار از 200 همت عبور کرد.
اکو ایران: آمارها حاکی از این است که ارزش سفارش‌های ارسال شده بانک‌ها در عملیات بازار از 200 همت عبور کرده و بانک مرکزی همچون هفته آخر اسفند 197 همت پول در این بازار تزریق کرده است. این در حالی است که ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند بالغ بر 50 همت بوده که نسبت به هفته آخر اسفند افت قابل توجهی داشته است.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم کاهش نرخ بهره طی دو هفته متوالی ابتدای سال 1403، همچنان در مقیاس فصلی نرخ بهره در روند صعودی قرار دارد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 فروردین 1403 به 23.62 درصد رسیده که هرچند در قیاس با هفته گذشته خود کاهش داشته اما همچنان در ادامه روند صعودی سه ماهه قرار دارد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع بسط نقدینگی در دو بازار باز و شبانه توسط بانک مرکزی، به دومین رکورد خود از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است.
اکوایران: بررسی‌های صورت گرفته حاکی از این است که سیاست‌گذار پولی در هفته های میانی پاییز دوباره به روند سیاستی گذشته خود بازگشته و سعی دارد تا سیاست خود را بر نیاز بانک‌ها منطبق‌تر کند.
۱ ۲