آخرین اخبار افزایش قیمت خودروهای مونتاژی

اکو ایران : شرکت های خودروساز به دنبال این هستند تا مجوز افزایش قیمت جدیدی دریافت کنند با این حال تاکنون سیاست گذار کلان زیر بار این موضوع نرفته است. جدیدترین شایعه در این ارتباط افزایش قیمت خودروهای مونتاژی است.
اکوایران: معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از افت قیمت بازاری خودروهای مونتاژی خبر می دهد این در حالیست که نه تنها نشانه‌­ای برای کاهش قیمت بازاری محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی نیست بلکه شاهد هستیم که قیمت این خودروها در بازار پتانسیل این را دارد که در مسیر افزایشی قرار گیرد.
اکو ایران : افزایش سود بازرگانی قطعات منفصله برای تولید خودرو، بازار مونتاژی ها را نشانه رفته و به نظر می رسد در آینده نه چندان دور بازار این خودروها از تبعات تصمیم دولت اثر گرفته و صعودی شود.
۱