آخرین اخبار اقتصاد

۲۲:۵۴
در ابتدای سال ۹۹، برخی از اقتصاددانان نسبت به ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هشدار می‌دادند و تورم‌های سه رقمی را باتوجه به تداوم تحریم نفتی و شوک کرونا دور از ذهن نمی‌دانستند.
۰۵:۴۸
پیشگیری بهتر از درمان است!
۰۳:۳۲
سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی می‌توان روند سرمایه‌گذاری را به دو قسمت متفاوت تقسیم کرد
۰۶:۱۹
اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است.
۰۵:۳۹
فردگرایی چیست؟
۰۴:۵۶
تورم مستمر، نتیجه عدم توازن مزمن بودجه عمومی در ایران است.
۰۳:۴۰
پوزیتیویسم(اثبات‌گرایی)، موضوعی است که در ابتدا در اقتصاد جایگاه ویژه‌ای نداشته است.
۰۳:۲۳
چرخه معیوب سیاست‌گذاری در ایران، ما را گرفتار تورم مستمر و مزمنی کرده است که تا ریشه‌ها و عوامل اصلی ایجاد تورم مرتفع نشود، رشد اقتصادی پایدار را تجربه نخواهیم کرد.
۰۵:۲۱
تجربه تاریخی تحریم‌های اعمال شده علیه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این گونه تحریم اقتصادی چیزی جز نقض تجارت آزاد نیست.
۰۴:۳۹
ساختار اشتغال در ایران چگونه است؟