آخرین اخبار اقتصاد

۰۶:۰۶
در دهه‌های گذشته، ذهنیت سیاست‌گذاران کشور، از تحولات جهانی آن دوره و عملکرد اقتصادی دولت وقت در دهه ۱۳۵۰ و نابرابری شدید درآمدی در دهه پنجاه تأثیر پذیرفت.
۰۵:۲۱
برداشت بسیار رایج این است که عدالت اجتماعی به معنی برابری در توزیع مواهب مادی زندگی است.
۰۱:۱۰
99 با صفوف طولانی برای مردم رقم خورد، از دلار تا روغن. علت چه بود؟‌
۰۴:۴۱
در اقتصاد ایران، ظرفیت عمده‌ای از سطوح سیاست‌گذاری و کارشناسی صرف تهیه اسناد سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها می‌شود ولی در عمل، فاصله بسیاری بین هدف‌گذاری‌ها و عملکرد اقتصاد ایران وجود دارد.
۰۲:۴۸
آیا مارکسیسم ایده‌ای ماورایی است؟
۲۲:۵۹
سالی که گذشت یکی از سخت ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران بود.
۰۳:۱۷
میلتون فریدمن، با وجود این که از طبقه اقتصادی بالایی نبود، به یکی از بانفوذترین اقتصاددانان قرن بیستم تبدیل شد.
۰۴:۱۸
در تبیین معمای توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران، با سه سوال معماگونه مواجه می‌شویم.
۰۵:۱۴
موضوع علم اقتصاد، روابط مبادله‌ای میان انسان‌ها است.
۰۸:۴۴
چه چیزی باعث می‌شود که ثروتمندان، ثروتمندتر و فقیران، فقیر‌تر شوند؟