آخرین اخبار اقتصاد

۰۳:۳۳
۲۹ سپتامبر ۱۹۷۶ مائو درگذشت و ۲۷ سال حکومت او بر چین پایان یافت.
۰۳:۱۰
تفاوت نابرابری با حس نابرابری چیست؟ آیا آن‌گونه که گفته می‌شود، نابرابری وجود دارد؟
۰۵:۰۵
چرا برنامه‌ریزی متمرکز دولتی منجر به بیکاری می‌شود؟
۲۷:۱۰
سال‌هاست که دردهای مزمنی در اقتصاد ایران جا خوش کرده‌اند.
۰۲:۱۹
فریدمن فرضیه درآمد دائمی را در ۱۹۵۷ توسعه داد، تا توضیح دهد چگونه درآمد و سطح انتظار یک شخص برای درآمدش در آینده، بر خرجکرد او تاثیرگذار است.
۰۶:۰۶
در دهه‌های گذشته، ذهنیت سیاست‌گذاران کشور، از تحولات جهانی آن دوره و عملکرد اقتصادی دولت وقت در دهه ۱۳۵۰ و نابرابری شدید درآمدی در دهه پنجاه تأثیر پذیرفت.
۰۵:۲۱
برداشت بسیار رایج این است که عدالت اجتماعی به معنی برابری در توزیع مواهب مادی زندگی است.
۰۱:۱۰
99 با صفوف طولانی برای مردم رقم خورد، از دلار تا روغن. علت چه بود؟‌
۰۴:۴۱
در اقتصاد ایران، ظرفیت عمده‌ای از سطوح سیاست‌گذاری و کارشناسی صرف تهیه اسناد سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها می‌شود ولی در عمل، فاصله بسیاری بین هدف‌گذاری‌ها و عملکرد اقتصاد ایران وجود دارد.
۰۲:۴۸
آیا مارکسیسم ایده‌ای ماورایی است؟