پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • بوی تورم از بازار بین بانکی

  نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۸.۱۲ درصدرسیده که این میزان کمترین مقدار از پاییز سال گذشته تاکنون است.

  ۰ مشاهده ۰۲:۵۲
 • سیاست انقباضی بانک مرکزی

  بانک مرکزی هر هفته برای کنترل نقدینگی بانکها دو بازار برگزار می کند که نقش مهمی در کنترل تورم دارند.

  ۰ مشاهده ۰۳:۰۴
 • کاهش نرخ بهره راه نجات بورس است؟

  در تیر ماه ۹۹ جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار کنترل وضع موجود شدند.

  ۰ مشاهده ۰۲:۵۴
۱