آخرین اخبار بیکاری

اکوایران: در شش سال گذشته کدام استان ها بیشترین و کمترین نرخ بیکاری زنان را به خود اختصاص داده اند؟ از سال 97 تا کنون کدام استان ها مناسب ترین و نامطلوب ترین عملکرد را در استفاده از نیمی از اعضا جامعه به منظور تقویت رشد اقتصادی کشور از خود برجای گذاشته اند؟
۰۲:۵۸
در سال های اخیر از «نرخ فلاکت» زیاد شنیده ایم. در اخبار و گزارش های رسانه ها معمولا خبرهای بدی از این نرخ به گوش می رسید. اما نرخ فلاکت دقیقا نشان دهنده چیست و آیا به درستی متری برای فلاکت محسوب می شود؟
اکو ایران: چه در میان زنان و چه در میان مردان بیشترین نرخ بیکاری مربوط به 15 تا 24 ساله‌هاست. همچنین در دوره جوانی و میانسالی، بیکاری زنان بیشتری از مردان است، در حالیکه در دوره کهنسالی بیکاری مردان بیش از زنان است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت بازار کار زنان در دوره پیش از آغاز تحریم‌ها و شیوع کرونا بهتر بود. اگرچه از سال 97 تاکنون نرخ بیکاری کمتر شده است، اما این کاهش به معنای بهبود وضعیت بازار کار زنان نبوده و ریشه در کاهش مشارکت آن‌ها در بازار کار دارد.
اکوایران: از سال 84 تا پاییز 1402، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به پاییز امسال بوده است. اما آیا این وضعیت به معنای بهبود بازار کار در سال 1402 است؟
اکوایران: در 6 سال گذشته نرخ بیکاری دانشگاهیان در مسیر نزولی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در تابستان 97 بالاترین نرخ بیکاری را به ثبت رسانده‌اند. این گروه در پاییز امسال نیز پایین‌ترین نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند.
اکوایران: در سال 1335 نرخ مشارکت اقتصادی ایران، در سطح 47.5 درصدی قرار داشته است. این رقم، بالاترین نرخ مشارکت ثبت شده در بازار کار ایران برای جمعیت 10 ساله و بیشتر محسوب می شود.
اکوایران: در شش سال گذشته کدام استان ها بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند؟
اکوایران: داده های مرکز آمار نشان می دهد که سهم بیکاران دانشگاهی در دوره قبل کرونا بیشتر از این سهم در دوره پساکرونا بوده است. آمارها همچنین نشان می دهد اشتغال دانشگاهیان پس از شیوع کرونا به سرعت به روند صعودی خود بازگشته و در پاییز امسال به بالاترین سطح خود رسیده است.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان در بازه سال‌های 88 تا 89 بالاترین سطوح خود را به ثبت رسانده است. در مقابل جوانان بیکار 15 تا 24 ساله در سال 1401، کمترین سطح نرخ بیکاری را تجربه کرده اند. اما آیا این کاهش خبر از بهبود بازار کار در این دوره می دهد؟