آخرین اخبار بیکاری

اکو ایران: نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در فصل زمستان 1402 به 22.5 درصد رسیده که کمترین میزان آن در زمستان 8 سال گذشته بوده است.
اکوایران: مقایسه سهم اشتغال ناقص زنان و مردان نشان می‌دهد که در سه سال گذشته نسبت افراد نیمه بیکار به جمعیت شاغل در گروه مردان بیشتر از زنان بوده است. بدین ترتیب آیا می توان گفت که بهره وری بازار کار زنان بیشتر از مردان بوده است؟
اکوایران: هرچند که میزان صادرات نفتی از 33 میلیارد دلار به حدود 36 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده، اما هم در زمینه صادرات غیرنفتی کشور با افت مواجه شده و هم میزان واردات به شدت افزایش یافته است.
اکوایران: آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در 5 سال گذشته، شانس نیمه بیکار شدن برای ساکنین مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است. همچنین بر اساس این آمارها اشتغال ناقص زمستانه در سال 1402 در مناطق شهری و روستایی به کمترین سطح 5 ساله خود رسیده است.
اکوایران، آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که نرخ مشارکت در زمستان 1402 در 19 استان کشور افزایش یافته است. بدین ترتیب می‌توان گفت عرضه نیروی کار در این استان‌ها بیشتر و بازار کار آن‌ها پویاتر از قبل شده است.
اکوایران، آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در زمستان 1402 نرخ بیکاری در 21 استان کشور به زیر 10 درصد رسیده و تک رقمی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد «کرمانشاه» بیشترین و «قزوین» کمترین نرخ بیکاری را در میان استان‌ها در زمستان 1402 داشته اند.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد در سال 1402 نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی،‌ کمترین سطح خود را در 6 سال گذشته به ثبت رسانده است. اطلاعات آماری نشان می‌دهد احتمال یافتن شغل در میان مردان تحصیلکرده بیشتر از زنان این گروه بود.
اکوایران: در سال 1402 مردم کدام یک از استان‌های کشور تمایلی بیشتری به حضور در بازار کار داشته و در چند استان مردم کمتر به دنبال شغل بوده اند؟
اکوایران: نرخ بیکاری در زمستان 1402 به 8.6 درصد رسیده است. این رقم کمترین نرخ بیکاری ثبت‌شده در فصل زمستان 19 سال گذشته محسوب می‌شود. اما آیا واقعا وضعیت بازار کار کشور در سال گذشته بهبود یافته و نرخ بیکاری کمتر شده است؟
اکوایران: سهم سه بخش اصلی اقتصاد از جمعیت افراد شاغل در سال 84 تا پایان سال 1402 چگونه بوده است؟ این سهم در 20 سال اخیر چگونه متحول شده است؟