آخرین اخبار بیکاری استانی

اکوایران: عرضه نیروی‌کار در مناطق روستایی 17 استان بیشتر از مناطق شهری آن‌ها بوده است. «زنجان» بیشترین نرخ مشارکت شهرنشینان و روستانشینان کل‌کشور را داشته‌است. همچنین بررسی‌ها نشان می‎دهد مشارکت اقتصادی در استان تهران وضعیت چندان جالبی ندارد.
اکوایران، شواهد آماری نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله کل کشور در زمستان 1402نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل بیشتر شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این نرخ در لرستان به طور عجیبی با رشد 218 درصدی مواجه شده و به 86.2 درصد رسیده است.
اکوایران، در زمستان 1402 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در کل کشور کمتر شده است. «کرمانشاه» با ثبت نرخ بیکاری بالغ بر 40 درصدی بیشترین شمار بیکاران جوان را به خود اختصاص داده است. در «قزوین» نیز این رقم 10.5 درصد گزارش شده که کمترین میزان بیکاری جوانان در میان 31 استان در زمستان 1402 بود.
اکوایران: در سال 1402 کدام استان‌ها در مهار بیکاری موفق‌تر عمل کرده‌اند و کدام استان‌ها در 4 فصل سال گذشته بالاترین نرخ بیکاری را در کشور به ثبت رسانده اند؟
اکوایران، آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در زمستان 1402 نرخ بیکاری در 21 استان کشور به زیر 10 درصد رسیده و تک رقمی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد «کرمانشاه» بیشترین و «قزوین» کمترین نرخ بیکاری را در میان استان‌ها در زمستان 1402 داشته اند.
اکوایران: در شش سال گذشته کدام استان ها بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند؟
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در زمستان 1402 در رقابت میان استان‌ها، در استان قزوین با 4.7 درصد کمترین میزان را داشته و در استان کرمانشاه بیشترین نرخ را با 17.4 درصد به ثبت رسانده است.
اکوایران: در پاییز امسال نرخ بیکاری در مناطق روستایی کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته است. این نرخ در استان هرمزگان بیشترین مقدار را داشته است. در مقابل استان قم کمترین نرخ بیکاری روستایی را به خود اختصاص داده است.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد در استان‌هایی که نرخ بیکاری بالاتر است، احتمال برگشت چک و پاس نشدن آن نیز بیشتر است.
آمار بیکاری کشور به تفکیک هر استان برای فصل پاییز چه اطلاعاتی در خود دارد؟ کدام استان ها وضعیت بهتری دارند و کدام استان ها بیکاری بیشتری تجربه می کنند؟
۱ ۲