آخرین اخبار تئاتر شهر

اکوایران : سخنگوی شورای شهر تهران گفت : مجتمع فرهنگی ،مذهبی ولیعصر به امورکل بانوان شهرداری واگذار می شود.
اکوایران : نزاع برای تصاحب فضا به شکل‌های گوناگون درون‌ماندگار و اصل جدایی‌ناپذیر از فضای شهری است. گروه‌های مختلف، اعم از مجموعه‌ای از شهروندان و سیاستگذاران هر یک میل به از آن خود کردن فضا برای نیل به اهداف خود داشته و خود را مالکان حقیقی فضا می‌دانند و برای توجیه حقانیت، روایت خود را از فضا ارائه می‌دهند.
اکوایران : روایت‌ها از زمان ساخت نرده‌کشی‌ها پیرامون ساختمان تئاترشهر و حذف‌ آن‌ها بسیار متناقض و غیرقابل اعتماد هستند. اما با توجه به شرایط تصاویر که به نظر در دهۀ 1360 تهیه شده است، می‌توان به قطعیت از این وجود نرده در این دوره پیرامون ساختمان صحبت کرد .
۰۴:۰۷
شنبه، دوم دی ماه، سرانجام کلنگ حریم تئاتر شهر زده شد. حریمی که سالهاست مسئولان شهری و متولیان امر فرهنگی به دنبال ایجاد آن بودند.
۰۳:۴۴
علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در مورد حریم تئاتر شهر گفت: ۲سال در خصوص بوستان دانشجو و تئاتر شهر جلساتی بین شورا، شهرداری، مجموعه تئاتر شهر و وزارت ارشاد داشتیم؛ تئاتر شهر نقطه پمپاژ هنرهای نمایشی است و حریم آن جزو ملکیت آن است که هیچ حفاظی نداشت.
۱۴:۳۱
سروناز امتیازی معمار و طراح حریم تئاتر شهر در گفت و گو با رسانه ها جزییات این طرح را تشریح کرده است. او می گوید با دیوار کشی مخالف است و این طرح برای حفاظت از این بنای تاریخی و فرهنگی است.
سرانجام از حریم تئاتر شهر رونمایی شد. همان حریمی که مدت‌هاست متولیان امر شهری و فرهنگی از آن صحبت می‌کنند.
۰۵:۳۷
زمزمه‌های ایجاد حریم یا حصار در مجموعه تئاتر شهر از اواسط دهه نود جدی شد. برخی از هنرمندان و متولیان امر شهری به بهانه حضور دستفروشان و حفاظت از بنای تئاتر شهر می‌خواهند این ساختمان را از فضای عمومی شهر جدا کنند.
وزیر ارشاد گفت: بیش از سی سال است که پروژه اجرای حریم تئاتر شهر مطالبه هنرمندان است از این رو با انجام این پروژه زمستان ۱۴۰۲ بهار اهالی فرهنگ و هنر می‌شود.
اکوایران :‌ مدیرمجموعه تئاتر شهر جزییات حصار کشی دور مجموعه تئاتر شهر را تشریح کرد.
۱ ۲