آخرین اخبار ترنج

عملکرد صندوق‌های سهامی ETF بورس نشان می‌دهد، تنها صندوق سهامی سرو در یکسال گذشته بازدهی مثبت کسب کرده است.
تامین مالی، معافیت مالیاتی و افزایش اعتبار را می‌توان مهمترین مزیت بورسی شدن بنگاه‌های اقتصادی دانست.
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج از طریق صندوق بازارگردانی تاک دانا که در بازار سهام عمدتا با عنوان صندوق بازارگردانی ترنج شناخته می‌شود، به کمک پنج تیم مختلفی که در ساختار بازارگردانی خود بنا نهاده، کیفیت بازارگردانی را ارتقا بخشیده است.
گروه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، در نمایشگاه صنعت مالی، توجه زیادی را به خود جلب کرد. با این گروه بیشتر آشنا شوید.
۱