آخرین اخبار توزیع درآمد

اکو ایران: ضریب جینی که شاخصی از توزیع درآمد در جامعه است در سال ۱۴۰۱ در استان‌های کشور اختلاف قابل توجهی داشت. اما آیا این اختلاف به تفاوت نرخ بیکاری مربوط است؟
۰۳:۰۲
مزد منطقه‌ای یا سراسری؟
اکوایران: طبق آخرین آمار نزدیک به 30 درصد جمعیت ایران در سال 1400 زیر خط فقر بوده‌اند که بالغ بر 25 میلیون نفر بوده است. این در حالی است که دولت در برنامه هفتم توسعه نرخ مطلق فقر را «صفر» هدفگذاری کرده است. به عقیده برخی کارشناسان، بررسی سایر شاخص‌های کلان نشان می‌دهد دورنمای برنامه هفتم توسعه با شرایط فعلی ایران فاصله معناداری دارد.
۰۱:۲۷
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که در فاصله سال‌های 1390 تا 1400 درآمد ملی سرانه ایرانیان بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته و ضریب جینی، که نشان‌دهنده توزیع درآمدها در جامعه است هم از ۰.۳7 به ۰.۳۹ افزایش پیدا کرده. یعنی در این بازه زمانی، به طور متوسط درآمد هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و در عین حال توزیع درآمد نیز نابرابرتر شده است.
۰۱:۳۶
یک تحلیلگر اقتصادی توضیح می‌دهد که تورم بویژه در سال‌های اخیر که به بالای ۲۰ درصد رسیده، به مهمترین متغیری تبدیل شده که توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار داده است.
۴۷:۵۳
این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی، مباحث مربوط به ساختار اشتغال در ایران را مورد بحث قرار داد.
۴۳:۴۲
این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی، مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و نابرابری را مورد بحث قرار داد.
۱