آخرین اخبار حفارس

اکوایران: امروز نماد حفارس بیشترین ارزش و حجم معاملات بازار را داشت و بیشترین ورود پول حقیقی نیز به این نماد معاملاتی تعلق گرفت.
اکوایران: امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 15 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 4 هزار و 408 میلیارد تومان رسید.
اکوایران: شرکت ذوب آهن اصفهان اعضای جدید هیأت مدیره و مدیر عامل خود را معرفی کرد.
اکوایران: امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 32 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 8 هزار و 404 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در 6 ماه اخیر است.
اکوایران: در روزی که شاخص‌های بازار سهام ریزش کردند، خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار منفی بود.
اکوایران: امروز هر دو شاخص اصلی بورس تهران همنوا شدند.
اکوایران: بورس تهران در معاملات روز شنبه شاهد ورود 33 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام حفارس بود. نماد حفارس بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام روز شنبه را نیز به خود اختصاص داد.
اکوایران: در اولین روز معاملاتی هفته، شاخص بورس تهران به یک قدمی مرز 2 میلیون واحدی برگشت.
اکوایران: امروز شاخص کل بورس تهران 50 هزار واحد ریزش کرد.
اکوایران: روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 711 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.