آخرین اخبار رشد نقدینگی

نقدینگی در پایان آذر با 1.7 درصد افزایش به 5 هزار و 907 همت رسیده ونزدیک به 6 هزار همت به ثبت رسیده است. طبق آمارها سرعت رشد نقدینگی در کشور کمی کمتر از آمارهای پیشین به ثبت رسیده است. سخنگوی دولت این کاهش را مهم ارزیابی کرده و به نوعی ریشه در اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص خاموشی یکی از مهم ترین موتور های تورمی می داند.
۰۲:۱۱
بانک‌ها در راس مداخلات دستوری دولت/ : چرا دسترسی به تسهیلات سخت است؟
بانک مرکزی اعلام کرد از سرعت رشد پایه پولی در نیمه پاییز کاسته شده و در مقابل نقدینگی سیری صعودی را در این مقطع سپری کرده است. با این حال ضریب فزاینده درمرز 7.98 ثابت مانده و تغییر قابل توجهی نداشته است.
پایه پولی در خرداد 1401 کاهشی شد. اما این کاهش از چه ناحیه ای صورت گرفته است؟ آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد مهم ترین عامل کاهش ماهانه پایه پولی در سمت منابع، افت معاملات بازار باز بوده و رشد بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی دو نگرانی مهم برخی تحلیل گران از تغییرات پایه پولی خرداد بوده است.
​درخرداد ماه اتفاقات مهمی در حوزه شاخص های تورم ساز به ثبت رسید. با این که رشد پایه پولی در این ماه منفی شده اما سهم پول از نقدینگی به بیشترین سطح خود از سال 93 تا کنون رسیده است. این موضوع را برخی کارشناسان ناشی از رشد انتظارات تورمی در حال دانسته و معتقدند موجب رشد بیشتر تورم در آینده خواهد شد.
۰۳:۰۹
در چند وقت اخیر مکررا شنیده ایم که رشد نقدینگی پس از سال ها در ماه فروردین منفی شده است.
بانک مرکزی با تمدید پافشاری خود در خصوص خط قرمزهای کلان اعم از اضافه برداشت بانک ها و عدم برداشت دولت از تنخواه این نهاد سعی کرده تا متغیرهای تورم ساز را کنترل کند. صالح آبادی در اطلاع اخیر خود از این شاخص ها خبر از کاهش آن تا پایان بهار در مقایسه با سال قبل داد.
حجم پایه پولی در خرداد امسال به 611 هزار و 780 میلیارد تومان رسیده و 1.3 درصد رشد پیدا کرد. در حالی که میزان نقدینگی در این مقطع افتی 0.2 واحد درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده بود. روند ناهمسان نقدینگی و پایه پولی در نهایت منجر به آن شد که ضریب فزاینده به کمتر از 8 واحد تنزل پیدا کند.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 میلادی به 69 رسیده است. بررسی دو دیدگاه از این شاخص نشان می دهد آیا نقدینگی و رشد آن می تواند بر تورم اثرگذار باشد یا خیر؟
در ده ماه ابتدایی سال 1400 هزار و 31 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده و این متغیر را به سطح قابل توجهی رساند. این تغییر در شاخص پایه پولی در دی ماه نیز برابر با 23.8 درصد برآورد شده است.