آخرین اخبار زاپروشیا

اکوایران: شهر لیمان که در ماه می به دست نیروهای روسی افتاده و به عنوان پایانه‌ی حمل و نقل و لجستیک برای عملیات در شمال دونتسک مورد استفاده قرار می‌گرفت، توسط نیروهای اوکراین آزاد شد. بازپس گیری این شهر بزرگترین پیروزی جنگی اوکراین از زمان ضد حمله برق‌آسا در شمال شرق خارکیف در ماه گذشته بود.
اکوایران:در شرایطی که نتایج همه پرسی توسط غرب و جامعه بین الملل به چالش کشیده شده، نگرانی هایی وجود دارد دال بر این که مخالفت های علنی و عملی تر با این اقدام مسکو زمینه ساز تشدید تنش های هفت ماهه شود.
درگیری نیروهای روسی و اوکراینی در حوالی نیروگاه هسته ای زاپروشیا مجددا نگرانی های جهانی را برانگیخت.
۱