آخرین اخبار زیان فصلی

اکوایران: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در تابستان امسال با وجود فروش 12 هزار و 820 میلیارد تومان، نتوانست به سودآوری دست یابد. کگل در تابستان 1402 زیان ناخالص هزار و 91 میلیارد تومانی و زیان خالص 704 میلیارد تومانی به بار آورده است.
اکوایران: شرکت سایپا دیزل در تابستان سال جاری با وجود رشد 70 درصدی درآمدزایی خود به نسبت تابستان 1401، زیان خالص 127 میلیارد تومانی ساخته است.
۱