آخرین اخبار ساخت و ساز

۰۳:۲۱
مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۱ را منتشر کرده است. مطابق با این گزارش رشد بخش ساختمان در این فصل منفی ۳.۹ درصد بوده است. این دومین فصل متوالی بوده که رشد بخش ساختمان در این گزارش، منفی ثبت شده است.
۰۱:۴۳
الگوی جدید نوسازی بافت فرسوده شهرها که از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده چه اثری بر بخش مسکن دارد؟
اکو ایران: گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمارایران نشان می دهد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور ١٩.٥ در سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ کاهش داشته است .
۰۱:۵۱
یک صاحبنظر حوزه مسکن می گوید: اگر دولت اصرار به ساخت مسکن در قالب پروژه مسکن ملی دارد بهتر است مناطق ساخت آن را تغییر دهد.
اکوایران: رییس دیوان عدالت اداری گفت: آیا با عدم صدور پروانه توانسته ایم باغات را حفظ کنیم، اگر موفق نبوده ایم باید قانون اصلاح شود.
۴۷:۲۱
طرح مسکن مهر در دولت محموداحمدی‌نژاد به عنوان یک ابرپروژه اجرایی شد. هدف این طرح حذف زمین از قیمت تمام شده و تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد بود.
۰۲:۳۱
طبق برآوردهای وزارت راه و شهرسازی، دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، طی چهار سال آینده به ۱۲۵ میلیون تن سیمان نیاز دارد، اما چقدر این میزان سیمان قابل تامین است؟
۰۳:۳۵
از نظر بهروز گتمیری استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران نظام آموزشی و مسئولیت اجتماعی اصلیترین دلایل فروریزش متروپل است.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت:دادن مجوز بر روی گسل مخصوصا گسل‌های تهران که به لحاظ خطر اهمیت دارند باید با یک استاندارد باشد.ممکن است در بسیاری از نقاط دنیا در این گسل‌ها پروژه تعریف کنند و ساختمان‌های بلند مرتبه هم بسازند؛ ولیکن استانداردی که آنجا برای ساخت و ساز رعایت می‌شود، استانداردی است که برخی اوقات پروژه را از حالت اقتصادی خارج می‌کند.