آخرین اخبار شاخص بهای تولیدکننده آمریکا

افزایش بهای انرژی به رشد شاخص‌های تورمی تولیدکننده و مصرف‌کننده در آمریکا برای ماه اوت منجر شد؛ در این شرایط جهش دیگر در نرخ نفت و در ادامه سرایت این رشد نرخ به سایر کالاها از جمله فلزات آهنی و غیرآهنی عاملی در جهت رشد تورم در ماه سپتامبر خواهد بود. در این امیدواری فعالان بازار به عدم رشد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه سپتامبر، بهبود داده‌های اقتصادی چین و تصمیم بانک خلق چین برای کاهش نسبت…
۱