آخرین اخبار شاخص پیچیدگی اقتصاد

اکوایران: رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در گزارشی نمره صادرات نفت و مواد معدنی در شاخص پیچیدگی اقتصادی را منفی 3 اعلام کرد. به گفته او درحال حاضر ، فروش نفت خام و مواد معدنی هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد.
اکو ایران: رتبه ایران در ‌شاخص پیچیدگی اقتصاد جهان درحال حاضر 65 است؛ اما به گفته وزیر صمت این رتبه در مدت چهار سال آینده به 40 خواهد رسید؛ یعنی 25 پله صعود.
۱