آخرین اخبار شیعیان عراق

اکوایران: سفیر عربستان در عراق با سفر به شهر مقدس کربلا، از حرم امام حسین بازدید کرد و با استاندار منطقه، «برنامه همکاری مشترک» اقتصادی را به امضا رساند.
اکوایران: حلبوسی در سیاست عراق تجسم نسل جدیدی از رهبری سنی بود که رویکردی واقع گرایانه به سیاست عراق داشت. این انحراف از سبک تقابلی رهبران گذشته با هدف جلوگیری از درگیری‌های مکرر و پیامدهای دردناکی بود که دامنگیر استان‌های سنی نشین شده است
رهبران عراقی می‌دانند که جای پای نظامی آمریکا در عراق به جای تضعیف حاکمیت شکننده بغداد، از آن حفاظت می‌کند. با این حال، تداوم حملات به پایگاه‌های آمریکا می‌تواند به راحتی این تعادل ظریف را از بین ببرد.
۱