پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • مقاومت وزیر جلوی اجرای یک طرح

    قرار بود پیشتر از این قانونی در دولت اجرا شود،‌ اما دژپسند از آن ممانعت کرد. چرا وزیر اقتصاد مانع از اجرای آن قانون شد؟

    ۰ مشاهده ۰۲:۴۹
۱