آخرین اخبار عملکرد ماهانه

اکوایران: شرکت ویتانا در سال جاری به وسیله رشد نرخ محصولات خود و افزایش تولید و فروش محصولات در شش ماه 821 میلیارد تومان فروش داشته باشد. صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور این مجموعه نیز نشان می دهد که سودآوری این شرکت در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 5 برابر شده است.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق در صورت های مالی شش ماهه خود از سود 98 میلیارد تومانی خود در این مدت پرده برداری کرد. گزارش های عملکرد ماهانه غمینو در سال جاری حاکی از رشد 112 درصدی فروش این مجموعه در شش ماهه امسال به نسبت مدت مشابه در سال قبل دارد. رشد فروش غمینو از افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت نشأت می گیرد که به دلیل رشد کمتر بهای تمام شده محصولات باعث افزایش سودآوری این شرکت شده است.
اکوایران: شرکت صنعت غذایی کورش که یکی از زیر مجموعه های هلدینگ گلرنگ به حساب می آید در سال جاری به دلیل رشد بالای نرخ فروش روغن های خوراکی، افزایش 144 درصدی را در فروش شش ماهه امسال به نسبت مدت مشابه در سال قبل داشته است. با وجود رشد بالای فروش و درآمدزایی چشمگیر غکورش احتمال رشد سودآوری این مجموعه در صورت های مالی شش ماهه به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت کاهش یافته است.
شرکت سیمان هگمتانه با فروش 87 میلیارد تومانی در شهریور ماه فروش ششماهه امسال خود را به 618 میلیارد تومان رسانده است که نشان از رشد 113 درصدی فروش ششماهه امسال به نسبت مدت مشابه در سال قبل دارد. این شرکت در صورت های مالی شش ماهه اصلاح شده خود نشان داد که رشد 131 درصدی در سود خالص خود داشته است.
خوساز و خشرق در اطلاعیه عملکرد شهریور ماه خود نشان دادند که این دو شرکت همانند خمحور و خاور شهریور خوبی را پشت سر گذاشته اند و ارزش بنیادی آن ها رو به افزایش است. نماد خوساز از ابتدای مرداد ماه با رشد قیمت همراه است اما نماد خشرق در این دو ماهه بازدهی قابل توجهی را به ثبت نرسانده است.
درآمد بانک اقتصاد نوین در شهریور ماه نشان داد که تداوم روند صعودی در درآمدزایی این بانک ادامه دارد و همچنان درآمد بهار و تابستان امسال به نسبت شش ماهه ابتدایی سال 1400 برتری بیش از 13 درصدی دارد. نماد ونوین با وجود تمام اخبار مثبت و گزارش های مناسبی که داشته است شهریور ماه را با خروج 12 میلیارد و 462 میلیون تومان پول حقیقی پشت سر گذاشته است.
شرکت محور خودرو در گزارش عملکرد شهریور ماه خود از فروش 247 میلیارد تومانی خود در این ماه پرده برداری کرد. فروش خمحور در شهریور ماه امسال 78 درصد به نسبت مرداد و 205 درصد به نسبت شهریور سال 1400 افزایش داشته است.