آخرین اخبار فروش ماهانه

اکوایران: شرکت نفت ایرانول در 9 ماهه ابتدایی سال 1401 توانسته بود هزار و 664 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند. شرانل در 9 ماهه طی شده از سال جاری هزار و 542 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد که 7 درصد کمتر از 9 ماهه سال قبل بوده است.
اکوایران: شرکت خدمات فنی فولاد یزد در آذر ماه امسال با ثبت درآمد عملیاتی 13 میلیارد 400 میلیون تومانی توانست رشد 94 درصدی درآمدزایی خود را به نسبت درآمد 6 میلیارد و 900 میلیون تومانی آبان ماه به تصویر کشد.
اکوایران: شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در هشت ماهه سال جاری 2 هزار و 221 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که هزار و 284 میلیارد تومان از درآمد هشت ماهه ابتدایی سال قبل این شرکت بیشتر بوده است.
اکوایران: شرکت داروسازی کاسپین تأمین در شش ماهه سال جاری به سود خالص 215 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که 36 درصد از سود خالص 158 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است. این درحالی است که فروش این مجموعه رشد کمتری به نسبت افزایش سودآوری کاسپین داشته است.
اکوایران: شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در شش ماهه سال جاری به سود خالص 154 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که تنها 10 درصد از سود خالص 139 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است. این درحالی است که فروش این مجموعه رشد قابل توجهی به نسبت فروش سال قبل داشته است.
اکوایران: شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در شش ماهه سال جاری به سود خالص 117 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که تنها 5 درصد از سود خالص 112 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است. فروش این مجموعه نیز رشد خاصی به نسبت فروش سال قبل خودش نداشته است.
اکوایران: بورس تهران در جریان معاملات روز دوشنبه شاهد رشد قیمت نماد‌های فراکابی در بین سهم‌های صنعت فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط بود. در میان این چهار شرکت، بورس کالای ایران بیش از مجموع درآمد آبان ماه سه شرکت دیگر در این ماه درآمدزایی کرده است.
اکوایران: شرکت صنعتی مینو در شش ماهه سال جاری به سود خالص 738 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که 43 درصد از سود خالص 517 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است.
اکوایران: شرکت پتروشیمی جم پیلن در شش ماهه سال جاری به سود خالص 3 هزار و 229 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که 55 درصد از سود خالص 2 هزار و 88 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است. فروش این مجموعه اما رشد خاصی به نسبت فروش سال قبل خودش نداشته است.
اکوایران: شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در هشت ماهه سال جاری 3 هزار و 563 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که هزار و 427 میلیارد تومان از درآمد هشت ماهه ابتدایی سال قبل این شرکت بیشتر بوده است.