پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • محاسبه خط فقر دهک سوم درآمدی

    بر اساس گزارشی که سال ۹۷ مرکز پژوهش‌ های مجلس منتشر کرده بود و هزینه‌ های خوراکی و آشامیدنی دهک سوم درآمدی ذکر شده بود، به محاسبه خط فقر در خرداد ۱۴۰۰ پرداخته‌ ایم.

    ۰ مشاهده ۰۲:۳۳
۱