آخرین اخبار معاملات بازار اولیه

اکوایران: نرخ سود بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی به بالاترین سطح خود در هفته منتهی به 16 آبان 1402 رسید. با این وجود همچنان بانک‌ها تمایل یا توان کافی برای شرکت در حراج اوراق بهادار دولت را نداشته‌اند.
اکوایران: خالص جذب دولت از بازارهای مالی طی سال جاری تا تاریخ 10 آبان منفی 68 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر پرداختی‌های دولت بابت اصل و سود اوراق بیش از دوبرابر کل اوراق منتشر شده در سال جاری بوده است.
اکوایران: در نخستین هفته هشتمین ماه سال جاری درآمد دولت از فروش اوراق بدهی دولتی به مشتریان برابر با هزار و 800 میلیارد تومان رقم خورد. بررسی رفتار معامله‌گران در این بازار نشان می دهد در این مرحله هیچ اوراقی از سوی بانک ها خریداری نشده و عمده فروش اوراق در بازار سرمایه بوده است.
اکوایران: میزان اوراق مشارکت نقدی منتشر شده توسط دولت در سال جاری تا پایان مهر ماه، توان پوشش هزینه‌های مربوط به اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته را نداشته است. به همین ترتیب خالص برداشت دولت از بازارهای مالی منفی 72.1 همت برآورد می‌شود.
اکوایران: شکاف درآمدو هزینه دولت در بازار اولیه بیشتر شده است. دلایل متعددی در شرح چرایی این موضوع مطرح است. برخی این اتفاق را به علت فروش پایین تر اوراق در سال جاری از ناحیه دولت می دانند تا بار هزینه کمتری به سال‌های بعد دولت منتقل شود. این در حالی است که برخی دیگر خرید پایین‌تر اوراق از ناحیه مشتریان را به دلیل جذابیت بیشتر سایر بازارها دانسته و معتقدند نرخ سود بازار برای مشتریان جذاب نیست.
اکوایران: حاصل فعالیت دولت در بازار اولیه از ابتدای سال، پرداخت 63.8 همت از جیب بوده که شاید بتواند نشان‌دهنده تمایل دولت برای کنترل بدهی‌هایش باشد.
اکوایران: «فاز» اصطلاحی علمی برای بیان حالت ماده است. بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته بدهی های دولتی بیشتر از ناحیه اوراق بدهی بوده و «فاز سیال» پیدا کرده است. این درحالی است که طبق آمار این وضعیت در شرکت های دولتی برعکس بوده است.
اکوایران: سیاست بانک مرکزی در دو ماه اخیر همسو با مهار نرخ بهره و هم قدم با نیاز بانک ها بوده است. بررسی های آماری بازار باز نشان می دهد در این مدت، هر میزان پول بانک ها تقاضا کرده‌اند، مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته و در نظام بانکی تزریق شده است. به عبارت دیگر در این مدت نرخ تزریق پول در بازار، معادل با 100 درصد نیاز بانک ها بوده است.
اکوایران: بازار اولیه که هر سال در بهار آغاز می شد امسال در نیمه تابستان شروع شده است. شروعی که البته به اعتقاد برخی طوفانی بوده است. اکنون فروش 13 هزار میلیاردی اوراق با نرخ سود بالا در یازده مرداد 1402 را برخی اهتمام دولت به درآمدزایی از این مسیر می دانند . اما مقایسه های آماری با سال گذشته چه نشان می دهد؟
اکوایران:علاوه بر تاخیر دوماهه، اولین انتشار اوراق مالی دولت در سال جاری، در هفته گذشته رقم خورد. این رقم معادل با 13 همت بوده و نرخ سود بالایی نیز داشته است. ضمن آن که این اتفاق می تواند موجب رشد درآمد غیر تورم زای دولت باشد اما در مقابل به عقیده برخی کارشناسان با سنگین‌تر شدن تعهدات مالی دولت‌ها ممکن است تبعات ناخوشایندی در پی داشته باشد.