آخرین اخبار نیان

اکوایران: معاملات روز یکشنبه بازار سهام، در تداوم رکود معاملاتی شدید روز‌های گذشته انجام شد. در این میان تغییرات بنیادی یک عرضه اولیه پس از گذشت 6 روز معاملاتی از عرضه به دلیل عدم چشم‌انداز مناسب سایر نماد‌ها، مقصد پول‌های حقیقی روز یکشنبه شد.
اکوایران: سهام شرکت نیان الکترونیک در معاملات روز یکشنبه، پس از گذشت 6 روز معاملاتی از روز عرضه اولیه سهام این شرکت، با افزایش شدید ارزش معاملات خود مواجه شد و در این میان بیش از مجموع 6 روز معاملاتی اخیر خود ورود پول حقیقی داشت.
اکوایران: روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام پس از 10 روز مثبت شد و 53 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.
اکوایران: امروز ارزش معاملات خرد با کاهش 6 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 5 هزار و 406 میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در 4 ماه اخیر است.