پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • معنی هشدار توییتری قالیباف

    طبق مصوبه مجلس، ایران اجرای پروتکل‌های الحاقی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای خود را فردا متوقف می‌کند.

    ۰ مشاهده ۰۳:۴۷
۱