آخرین اخبار گام

در جریان سیاست های انقباضی، بانک مرکزی برای تأمین مالی بانک های کشور سعی دارد از روش های غیر تورمی استفاده کند. یکی از روش های مناسب برای تامین مالی همزمان با سیاست‌های انقباضی پولی استفاده از اوراق گواهی اعتبار مولد است که می‌تواند بدون افزایش نقدینگی تامین مالی کند.
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شرکت سولیکو کاله و شرکت پدیده شیمی پایدار در جریان معاملات هفته دوم مرداد ماه در بازار فرابورس به وسیله اوراق مالی اسلامی تامین مالی شدند. در مجموع این سه شرکت 5 هزار و 220 میلیارد تومان اوراق با درآمد ثابت فروختند.
۰۲:۳۱
امروز حداقل هزینه مورد نیاز برای معیشت خانواده 3.3 نفره ایرانی منتشر شد.
۱۶:۱۹
قرار است هفته آینده ،گواهی اعتبار مولد به بنگاه های خرد و متوسط صنعتی از سوی 3 بانک عامل داده شود کارشناسان معتقدند اگر سازوکار اجرایی مناسبی برای این اوراق بدهی در نظر گرفته نشود، این نقدینگی رسوب خواهد کرد . از سوی دیگر سیاست های تشویقی برای بنگاه ها ورتبه بندی آنها در پرداخت تسهیلات اهمیت دارد. اکوایران در گفتگو با شهبازی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صمت و سلاح ورزی…
۱